Oppilaille

Hei!

Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa autokoulun kurssien suorittamisesta. Tämä teksti on perustietoa ajokortin suorittamisesta.

Autokouluun

Autokouluun voit tulla aikaisintaan 12 kuukautta ennen ajokortin vähimmäisikärajaa.

B- korttia ajaessasi ensimmäinen autokouluvaihe kestää yleisemmin 1-6 kuukautta. Opetus koostuu itseopiskelusta, teoriaopetuksesta ja ajoharjoittelusta.

Itseopiskelu on tärkeä osa opiskelussa. Tutustu huolellisesti asioihin, etenkin niihin, jotka tuntuvat vaikeilta. Opiskele saamaasi materiaalia vapaa-ajallasi. Lisäksi käy harjoittelemassa  tietokoneen harjoitusohjelmalla ja teoriaharjoitteluilla.

Tietopuolinen opetus toteutetaan sovitun lukujärjestyksen mukaan, koululla tai netissä. Oppitunti kestää 45 minuuttia ja niitä on saman päivän aikana 2-4 tuntia. Tunnit jakautuvat usealle viikolle.

Ajo-opetus toteutetaan yhdessä toiveittesi ja autokoulun aikataulun mukaan.

Viranomaismaksuista ja kokeista

Toimita Ajovarman toimipisteeseen (Trafi),  mahdollisimman pian ajokorttilupahakemus (koululta), jonka liitteenä: (Tarvittaessa myös todistuksia)

 • 2 kpl passivalokuvia
 • Maksu 40€

Kuljettajantutkinto

Saatuasi riittävän opetuksen suoritat kuljettajatutkinnon. Se muodostuu teoriakokeesta ja ajokokeesta. Kuljettajantutkintomaksu on 125€, joka suoritetaan /35€ teoriakokeeseen mentäessä ja 90€ ajokokeeseen mentäessä).

Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan Tabletilla. Sisältö koostuu ajoneuvokohtaisista kysymyksistä (20kpl), sekä liikennetilannekuvista (50kpl).

Edellytykset päästä teoriakokeeseen:

Riittävän useasti hyväksyttyn harjoittelun tulos, sekä varattu teoriakoeaika.

 • Ajokortin vähimmäisikäraja enintään kuukautta ennen ajokortti-ikää
 • Teoriatunnit suoritettu
 • Voimassa oleva ajokorttilupa
 • Henkilöllisyystodistus
 • EAS-todistus
 • Opetus- ja tutkintotodistus  (koulu hoitaa)
 • (maksu 35,00€)

Ajokoe

Ajokokeessa tarkkaillaan erityisesti, että hallitset riittävän hyvin ajoneuvoa ja kykenet liikkumaan turvallisesti, sujuvasti ja itsenäisesti liikenteessä. Ajokoe kestää n.60min (aloitus + ajo + palaute).

Edellytykset päästä ajokokeeseen:

 • Vähimmäismäärä ajotunteja suoritettu
 • Suoritettu ja voimassa oleva (12kk) teoriakoe
 • Voimassa oleva ajokorttilupa
 • Henkilöllisyystodistus
 • Riskikoulutuksen todistus
 • Opetus- ja tutkintotodistus + opetuskortti (koulu hoitaa)
 • (maksu 90,00€)

Onnistuneen ajokokeen jälkeen saat tutkinnonvastaanottajalta todistuksen kuljettajatutkinnosta, kortti tulee postitse tutkinnoissa ilmoittamaasi ositteeseen.

Pimeän ajo

Pimeän ajo suoritetaan Riskikoulutuksen yhteydessä. Pimeän koulutusta voidaan antaa pimeän aikaan. (Eli käytännössä iltaisin syyskuun alusta maaliskuun loppuun saakka.) Pimeän ajon opetus koostuu pimeän näytöistä ja harjoituksista. Pukeudu pimeän ajoon sään mukaan ja muista heijastin!

Liukkaan kelin opetus

Liukkaan kelin opetusta sisältyy Riskikoulutukseen.